Smart City – rola geoinformacji oraz technologii ICT
Zgłoś uczestnictwo

Materiały
do pobrania

Komunikat nr. 2
 
 

Miejsce i data

26.02.2016

Mała Aula Politechniki
Gmach Główny
Politechniki Warszawskiej
Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa

Aktualności

16.02.2016
Rejestracja przedłużona do 19 lutego 2016 r.
+ czytaj więcej

Program konferencji

10.30 -10.45 Otwarcie Konferencji
JM Rektor PW, Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii,
Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych


10.45 -11.15  Ku nowej utopii, ku inteligentnym miastom (key note speech)
Prof. Mieczysław Muraszkiewicz, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

11.15 -11.45  Beyond smart citiesAntifragile Planning for Antifragile City (key note speech) 
Prof. Arnaldo Cecchini, Direttore del Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica, Alghero

11.45 - 12:00  Technologie dla Smart City a Krajowa Inteligentna Specjalizacja
(Przedstawiciel Krajowej Inteligentnej Specjalizacji 15 przy Ministerstwie Rozwoju)

Przerwa kawowa 12.00-12.30

Panel główny
12.30 -12.50 Rola technologii ICT w tworzeniu inteligentnych miast
doc. dr inż. Marek Średniawa, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

12.50 -13.10
Infrastruktura multisensoryczna - uniwersalna platforma wspomagająca zarządzanie miastem
Artur Czerwiński, Dyr. ds rozwoju rynkuCisco Polska
 
13.10 -13.30 Integrująca rola informacji przestrzennej w zarządzaniu inteligentnym miastem  
Dariusz Gotlib, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii 
 
13.30 -13.50 Linked Data - inteligentne dane dla inteligentnego miasta
Adam Iwaniak, Prezes WIZIPISI

13.50 -14.10 Interoperacyjne rejestry publiczne jako podstawa budowy Miejskiego CUW gospodarki przestrzennej i GeoSmartCity
Paweł Szmajda, Prezes Geopolis

14.10 -14.30 Geopartycypacja społeczna w procesie tworzenia inteligentnych miast
Robert Olszewski, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii

 
Przerwa obiadowa 14.30-15.20


Sesja firmowa
15.20 -15.40 Rola danych i technologii geoinformacyjnych w podnoszeniu bezpieczeństwa
i komfortu mieszkańców

Tomasz Gulczyński, Globema
15.40 -16.00 Wykorzystanie technologii informatycznych w realizacji projektów skoncentrowanych wokół informacji przestrzennej 
Paweł Pręcikowski, Intergraph Polska 

16.00 -16.20 Cyfrowe dobro wspólne jako podstawowy fundament Inteligentnego miasta
Sebastian Grabowski, Orange Labs


Panel dyskusyjny - jak zrobić drugi krok ku inteligentnemu miastu?
16.20-17.00  (kawa dostępna na Sali :)
Prowadzenie Robert Widz (Fundacja OmniGea)
Uczestnicy: Marcin Wojdat (Sekretarz m.st. Warszawy), Ewa Janczar (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego),  Artur Czerwiński (CISCO), Paweł Szmajda (Geopolis), Adam Iwaniak (WIZIPISI), Paweł Pręcikowski (Intergraph Polska), Sebastian Grabowski (Orange Labs)
 
Otwarte spotkanie Grupy Roboczej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji 
(Sieci inteligentne i technologie geoinformacyjne) 17.00-18.00
 

Zakończenie Konferencji 18.00